Biologische rozenteelt

Termeulen Roses kweekt maximaal biologische rozen.
Wekelijks zetten wij biologische bestrijding in om de rozen optimaal te kunnen laten groeien.
Biologische bestrijding is het bestrijden van  plagen, zoals spint of de witte vlieg met de voor hun natuurlijke vijanden. Deze natuurlijke vijanden zijn insecten (zoals roofkevers, galmuggen, sluipwespen en roofmijten).

Het water wordt  bij ons op verschillende manieren hergebruikt. Zo wordt regenwater dat op de kas valt opgevangen en vervolgens opgeslagen. Ook wordt het voedingswater voor de rozen na gebruik vrijgemaakt van alle bacteriën en opnieuw gebruikt. Ons watergeefsysteem laat water op alle mogelijke manieren circuleren en is daarom een gesloten systeem.

Termeulen Roses wekt haar eigen energie op door middel van een warmtekrachtkoppeling. Deze WKK-installatie zet gas om in warmte en elektriciteit. De warmte wordt gebruikt om de temperatuur in de kas op peil te houden, de elektriciteit wordt benut door de assimilatiebelichting.

De lichtuitstoot wordt gereduceerd door middel van een gesloten schermdoek dat tevens dienst doet als energiedoek.

Door al deze toepassingen kweken wij een zo duurzaam mogelijk product.